Go to Top

Service

Service

Vi tilbyder service pakker, hvor der foretages et årligt eftersyn, hvor vi vedligeholder og efterser porte, læssebroer og/eller sluser.

I vores serviceaftaler udfærdiges efter endt eftersyn en service/reparationsrapport, hvoraf fremgår hvilke ting, der er foretaget. Porten forsynes desuden med et servicemærke, hvor det fremgår hvornår eftersynet er foretaget og hvornår næste eftersyn bør foretages.

Servicepakke porte

Vi tilbyder et årligt serviceeftersyn, hvor vi vedligeholder og efterser dine porte, således at arbejdstilsynets anvisninger er fulgt. Et årligt eftersyn omfatter flg.:

 • Fjederstop kontrolleresImage
 • Aksler og konsoller for fastspænding
 • Wiretromler og wirer kontrolleres for slitage
 • Portens tæthed kontrolleres
 • Bolte efterspændes, hængsler kontrolleres for slitage og brud
 • Skudrigler og evt. låse kontrolleres
 • Evt. dørpumpe kontrolleres
 • Ved elbetjente porte afprøves sikkerhedsfunktionerne og evt. efterspændes.

Servicepakke til læssebroer og sluser

Vi tilbyder et årligt eftersyn, hvor vi vedligeholder og efterser dine læssebroer og sluser.
Et årligt eftersyn omfatter flg.:

 • Elsikkerheden kontrolleres
 • Svejsninger på rampen og rampehuset kontrolleres
 • Slanger, stempler og div. fittings kontrolleres
 • Samtlige smørekopper smøres
 • Blæsere og luftposer kontrollere

Servicepakke brandporte

Vi tilbyder et årligt eftersyn, hvor vi vedligeholder og efterser dine brandporte.
Et årligt eftersyn omfatter følgende:

 • Fri og udbesværet portgang kontrolleres
 • Alle portdele og møtrikker kontrolleres for at være ubeskadigede og forsvarligt spændte
 • Trækwirer er stramme, hele og ubeskadigede
 • Portbeklædning er ubeskadiget og i hel stand
 • Køreskinner og karmlabyrinter er rene og hele
 • Lukkelodder kan frit bevæges i styret, op og ned
 • Fotoceller, reflektorer, magneter og røgdetektorer er rene
 • Låse, wireruller og frakoblingsbeslag er velsmurte
 • Hvivelstrøms bremse og ABDL-anlæg afprøves og kontrolleres